DIUMENGE DE RAMS MISSA DE LA PASSIÓ

10 h, 11.30 h, 13 h, 19 h i 20.15 h

Benedicció de Rams i Palmons

a l’interior del temple

Només a les 11.30 h i a les 13 h

DIJOUS SANT

 19.30 h CENA DEL SENYOR

(Col·lecta destinada a Càritas)

  DIVENDRES SANT

10 h Laudes i Viacrucis

18 h PASSIÓ DEL SENYOR

(Col·lecta Llocs Sants de Terra Santa)

 DISSABTE SANT

9.30 h Ofici de Lectures i Laudes

19.30 h VETLLA PASQUAL

 DIUMENGE DE PASQUA

11.30 h, 13 h, 19 h i 20.15 h