DIVENDRES 24 DE DESEMBRE

Vigília de Nadal, a les 19 h i a les 20.15 amb especial

atenció a les famílies amb infants.

Missa del Gall a les 24 h

DISSABTE 25 DE DESEMBRE

(Dia de Nadal)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h

DIUMENGE 26 DE DESEMBRE

(Sagrada Família)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h

DIVENDRES 31 DE DESEMBRE

 8 h, 10 h i 19.15 h

DISSABTE 1 DE GENER

(Santa Maria, Mare de Déu)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h

DIMECRES 5 DE GENER

8 h, 10 h i 19.15 h

DIJOUS 6 DE GENER

(Epifania)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h