Avui, a les 12 del migdia, el Sant Pare ha fet pública la seva Exhortació Apostòlica Postsinodal sobre l’amor en la família titulada “Amoris laetitia” que significa “L’alegria de l’amor”.

Aquesta exhortació recull els resultats dels dos Sínodes sobre la família convocats pel papa Francesc l’any 2014 i l’any 2015. Consta de nou capítols:

  • 1r: “A la llum de la Paraula”
  • 2n: “La realitat i els desafiaments de la família”
  • 3r: “La mirada posada en Jesús: la vocació de la família”
  • 4t: “L’amor en el matrimoni”
  • 5è: “L’amor que es torna fecund”
  • 6è: “Algunes perspectives pastorals”
  • 7è: “Reforçar l’educació dels fills”
  • 8è: “Acompanyar, discernir i integrar la fragilitat”
  • 9è: “Espiritualitat conjugal i familiar”

L’Exhortació Apostòlica “Amoris laetitia” vol confirmar amb força no l’ideal” de la família, sinó la seva realitat rica i complexa. Hi ha en les seves pàgines una mirada oberta, profundament positiva, que es nodreix no d’abstraccions o projeccions ideals, sinó d’una atenció pastoral a la realitat. El document és una lectura densa de suggeriments espirituals i de saviesa pràctica, útil a cada parella humana o a persones que desitgen construir una família. Es veu, sobretot, que és fruit d’una experiència concreta amb persones que saben per experiència què és la família i el viure junts per molts anys. L’Exhortació parla de fet el llenguatge de l’experiència.

Podeu llegir la síntesi de l’Exhortació:

http://bisbatsolsona.cat/wp-content/uploads/2016/04/S%C3%ADntesi-de-lexhortació-Amoris-Laetitia.pdf

Per llegir l’exhortació sencera:

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

Preguntes i respostes:

Preguntes i respostes sobre l’exhortació Amoris Laetitia