PPT

La Catequesi d’Infants

La parròquia ofereix aquest Servei de Catequesi d’Infants per col·laborar amb els pares en la iniciació i la formació cristiana dels seus fills.


1r any

Curs d’iniciació. Primeres oracions. Coneixement de la persona de Jesús i del seu missatge. Iniciació al Sagrament de la Penitència.


2n any

Aprofundiment en el coneixement de l’Evangeli, la pregària i la vivència cristiana. Iniciació al Sagrament de la Comunió o Eucaristia.


CATEQUESI PARES I MARES

Un dijous al mes tindrem la reunió catequètica pels pares i mares

MISSA FAMILIAR

Cada dissabte a les 19.15h tenim la missa familiar amb atenció amb infants, un cop per més serà amb atenció amb els nens de la catequesi.

El racó del catequista

El nou catecisme

Ja està aplicant-se el nou Catecisme impulsat per la Conferència Episcopal Espanyola.

ppt-file-format


Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC)

Ofereix ajuts per al bon funcionament de la catequesi, com per exemple, les publicacions “Catequesi“, on rebem informació i material.