PPT

La Catequesi d’Infants

La parròquia ofereix aquest Servei de Catequesi d’Infants per col·laborar amb els pares en la iniciació i la formació cristiana dels seus fills, d’una manera progressiva, al llarg de sis graus o cursos, a partir dels 7-8 anys.


1r grau (2n d’EP)

Curs d’iniciació. Primeres oracions.


2n grau

Coneixement de la persona de Jesús i del seu missatge. Iniciació al Sagrament de la Penitència.


3r grau

Aprofundiment en el coneixement de l’Evangeli, la pregària i la vivència cristiana. Iniciació al Sagrament de la Comunió o Eucaristia.

El racó del catequista

El nou catecisme

Ja està aplicant-se el nou Catecisme impulsat per la Conferència Episcopal Espanyola.

ppt-file-format


Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC)

Ofereix ajuts per al bon funcionament de la catequesi, com per exemple, les publicacions “Catequesi“, on rebem informació i material.