Bautiz4mRebre el baptisme suposa néixer a una nova vida, la vida dels fills de Déu. A més de la vida biològica, la vida heretada per la nissaga humana, es neix a la vida divina, la vida heretada per la pasqua del Crist.

En efecte, en el baptisme hom es configura a la mort en la creu de Crist (immersió en l’aigua), i per tant també a la seva resurreció (sorgir d’entre les aigües de la mort). Una vida ara transformada, gloriosa, plena tota ella de l’amor de Déu.

El batejat entra a formar part d’aquesta vida guanyada pel Crist, i des d’ara la seva essència com a cristià serà estimar com Crist va estimar, i com Crist viu eternament en l’amor del Pare i de l’Esperit Sant..

El baptisme suposa l’abolició del pecat original, aquella realitat que ens feia estranys a Déu, que feia que ens mantinguéssim al marge, fora de Déu on som abocats inel·ludiblement a la mort.

Altrament, el baptisme ens dota d’aquella altra realitat que ens fa familiars a Déu, fills, en comunió amb ell. Ara som temples de l’Esperit, on l’Esperit de Déu hi habita amb propietat; cada vegada que estimem com Crist va estimar és l’Esperit que actua en nosaltres.

Bautiz1mTot i que la tendència a prescindir de Déu romàn, és per això que el batejat ha de vetllar per mantenir aquesta vida divina dins seu amb l’ajut de l’Església, dels seus sagraments i de tots els cristians d’entre els quals ell ara en forma part. En el baptisme es condensa tota la realitat de la salvació, però el nou cristià ha d’estendre a tot el llarg de la seva vida aquest amor de Déu del qual ara ja participa i frueix fins a la vida eterna. .


Dates:

Tots els Diumenges (dia de la Resurrecció), a les 17’30h.

En temps pasqual també dins alguna de les misses dominicals

En temps de quaresma s’exceptua tot bateig


Sol·licitud del baptisme:

Requisits

Omplir i lliurar la sol·licitud en despatx parroquial

Pertànyer al veïnatge de la parròquia

Compromís dels pares i padrins en l’educació cristiana del batejat