Els sacerdots de la parròquia poden atendre espiritualment als malalts a les seves cases o als hospitals de la zona. Truquin a la parròquia i explica’ns quin tipus d’atenció necessites: sagrada Comunió, Confessió, Unció de Malalts…

Hi ha voluntaris en la parròquia, Pastoral de la Salut,  que poden atendre altres necessitats dels malalts: companyia, realitzar compres o gestions per les quals es vegin impedits.