CONFERÈNCIES QUARESMALS “ANY DE SANT JOSEP”

 Dimecres 3 de març, al Teatre del Centre Parroquial: “”Cridats a la joia d’estimar”, a la llum de Patris corde i Amoris Laetitia“, a càrrec del Sr. Xavier Padilla García i Sra. Dolors Parellada Serra, directors del Secretariat diocesà de pastoral familiar de l’Arquebisbat de Barcelona

Dimecres 10 de març, al Teatre del Centre Parroquial: “Sant Josep, patró del Seminari i de les vocacions sacerdotals”, a càrrec de Mn. Salvador Bacardit Fígols, Rector del Seminari Metropolità i Delegat per a la formació i acompanyament del clergat de l’Arquebisbat de Barcelona

Dimecres 17 de març, a l’Església Parroquial: “La festa litúrgica de Sant Josep”, a càrrec del  Rvdo. D. Antonio Wilfredo Díaz, adscrit a la nostra parròquia i estudiant de llicenciatura a l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis de Barcelona

Dimecres 24 de març, al Teatre del Centre Parroquial : “El Tridu Pasqual sota la protecció de sant Josep”, a càrrec de Mn. Joan Obach Baurier, Rector de la nostra parròquia, Vicari episcopal i Delegat de Pastoral Sacramental de l’Arquebisbat de Barcelona

Totes les xerrades són a les 19:00h