Quan? Dijous 30 de maig a les 19:30h.

Celebració eucarística presidida pel bisbe David Abadías, auxiliar de Barcelona.

Concelebrada per l’equip de formadors del Seminari de Barcelona i amb la participació de nombroses entitats vinculades al Dr. Pere Tarrés.