MISSA EN LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS

Dilluns, dia 30 de maig, a les 19.30 h

 Celebració eucarística presidida

pel bisbe Javier Vilanova i Pellissa,

auxiliar de Barcelona

Participació de representants de les entitats relacionades

amb el Beat Pere Tarrés i Claret