MISSA SOLEMNE

DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER

FESTA MAJOR DE SARRIÀ

Dissabte 9 d’octubre a les 19.15 h

Amb la participació de:

Capella de Música “Cor de Cambra Dyapason”

i “Músics Missa Familiar”

Ofrena floral de les Pubilles de l’Esbart de Sarrià