Celebrarem la festa del nostre patró amb una missa solemne el diumenge 21 de gener a les 11.30 h.

Seguidament tindrà lloc el cant del tradicional Rosari pastoril de Francesc Forns i el Salve Regina de Miguel Hilarión .

Amb la participació de: Orquestra de Vallvidrera, Orfeó Sarrianenc, Cor de Cambra Dyapason i altres cantaires.