CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA DE LA FESTA MAJOR

DIUMENGE 23 A LES 11.30H MISSA SOLEMNE I TOT SEGUIT AUDICIÓ- CONCERT DEL ROSARI PASTORIL AMB LA PARTICIPACIÓ DE  de Francesc Forns Salve Regina de Miguel Hilarión Eslava AMB LA PARTICIPACIÓ DE : orquestra 3 Nations Ensemble, Orfeó Sarrianenc, Cor de cambra Dyapason i altres cantaires