Celebracions de la Missa durant les festes de Nadal, Any Nou i Epifania

DISSABTE 24 DE DESEMBRE

Vigília de Nadal, a les 19 h, amb especial atenció a les famílies i infants.

Missa del Gall, a les 24 h.

DIUMENGE 25 DE DESEMBRE (Nadal)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h (cast)

DISSABTE 31 DE DESEMBRE

8 h, 10 h i 19.15 h

DIUMENGE 1 DE GENER (Santa Maria)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h (cast)

DIJOUS 5 DE GENER

8 h, 10 h i 19.15 h

DIVENDRES 6 DE GENER (Epifania)

10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h (cast)