Celebracions de Nadal, Any Nou i Epifania

 DIMARTS 24 DE DESEMBRE

Missa de Vigília de Nadal, a les 19 h, amb especial atenció a les famílies amb infants.

Missa del Gall a mitjanit, a les 24 h, amb la participació de la Capella de Música.

DIMECRES 25 DE DESEMBRE (Nadal)

Misses: 8.30 h (Siervas de María), 10 h, 11.30 h, 13 h i 20.15 h

DIJOUS 26 DE DESEMBRE (Sant Esteve)     

Misses: 8.30 h, 10 h i 20.15 h

DIMARTS 31 DE DESEMBRE

Misses: 8 h, 10 h i 19.15 h

DIMECRES 1 DE GENER (Santa Maria)

Misses: 8.30 h (Siervas de María),10 h,  11.30 h, 13 h i 20.15 h

DILLUNS 6 DE GENER (Epifania)

Misses: 8.30 h (Siervas de María), 10 h, 11.30 h,

13 h i 20.15 h