LA RECUPERACIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI ARTÍSTIC,

UN DEURE I UN GOIG

El diumenge passat, 24 de febrer,  la nostra comunitat parroquial va gaudir d’un esdeveniment molt joiós, la inauguració dels treballs de restauració de les pintures de Josep Obiols i de la imatge del nostre patró, Sant Vicenç i dels altres elements escultòrics del nostre presbiteri o altar major, obres de Rafael Solanich. Hi varen intervenir els familiars del pintor, l´equip de restauradors i el delegat d’ Art diocesà.

Es va projectar també un audiovisual molt detallat dels treballs realitzats.

Tots sabem que la prioritat d’una comunitat cristiana ha de ser l’atenció als germans més febles, als malalts i als més pobres i necessitats, de casa nostra i d’arreu del món. En aquest sentit, és molt significatiu l’augment de les col·lectes de Càritas, Domund i Mans Unides perquè indica la vostra resposta generosa i solidària. Però com a comunitat parroquial també tenim el deure de mantenir, cuidar i estimar el patrimoni artístic que hem rebut dels nostres avantpassats.

Mn.Robert Baró, delegat diocesà d’Art religiós, que fou vicari de la nostra parròquia, en el seu parlament ens va felicitar perquè amb la recuperació de les pintures i escultures del nostre presbiteri complim un deure que és també un goig, el de posar a l’abast de tothom unes obres d’art religiós fetes per apropar-nos a Déu!

MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS QUE HO HEU FET POSSIBLE!!!