Si Déu vol, en Guillem Lisicic i un servidor serem instituïts acòlits amb quatre companys més del nostre curs, entre ells, en Javier Casals i en Santi Claret, vinculats a la parròquia de Sarrià. Dos seminaristes més seran instituïts lectors. La celebració serà presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Javier Vilanova. Què és aquest ministeri de l’acolitat que rebrem? El papa sant Pau VI va establir els ministeris laïcals en la seva carta apostòlica Ministeria quaedam (1972): «És propi de l’acòlit cuidar el servei de l’altar, assistir el diaca i al sacerdot en les funcions litúrgiques, principalment en la celebració de la Missa; a més de distribuir, com a ministre extraordinari, la Sagrada Comunió».

Tot i així, aquest ministeri no consisteix només en una funció operativa en la litúrgia sinó, sobretot, un compromís espiritual. «L’Acòlit, destinat de manera particular al servei de l’altar, aprengui tot allò que pertany al culte públic diví i procuri de captar el seu sentit íntim i espiritual; de manera que s’ofereixi diàriament a sí mateix a Déu, sent per a tots un exemple de seriositat i devoció en el temple sagrat i a més, amb sincer amor, se senti proper al Cos Místic de Crist o Poble de Déu, especialment els necessitats i malalts».

En efecte, ja el Concili Vaticà II va insistir en què tot ministeri litúrgic és un ofici que cal dur a terme amb sincera pietat i «és precís que cadascú, a la seva manera, estigui profundament penetrat de l’esperit de la Litúrgia i sigui instruït per complir la seva funció degudament i ordenada» (SC 29). En resum, l’acolitat és un servei instituït de manera formal i oficial per part de l’Església encaminat al culte diví. Alhora, és una confirmació en el nostre camí vocacional vers el sacerdoci ordenat. Us demanem que ens encomaneu a tots en la vostra pregària!

-Joan Piñol i Garcia, seminarista

CONSULTA LES FOTOGRAFIES DEL MOMENT:

Fotografies: Armand Kamnang