Durant aquest mes de maig, cada tarda resarem el rosari a la nostra Mare.

Serà cada dia laborable de la setmana (de dilluns a divendres), a les 18:30h de la tarda, a la Capella de la Immaculada.