PRIMERES COMUNIONS

El passat diumenge, en la solemnitat de l ‘ascensió del Senyor,  11 infants de la nostra catequesi parroquial van rebre la Primera Comunió.

Felicitem als nens i nenes, a les seves famílies, i agraïm la tasca feta per les nostres catequistes.