Donatius

Els donatius son necessaris per al manteniment de la Parròquia i el desenvolupament de les seves activitats pastorals i socials . Us agraïm anticipadament el vostre donatiu.

Els donatius a l’Església es poden desgravar en la declaració de la renda. Si teniu voluntat de fer la desgravació, ens ho heu de comunicar en el moment de fer el donatiu i facilitar les dades de NOM, COGNOMS I DNI per tal que la Parròquia pugui notificar-ho a Hisenda.

Hi ha diferents opcions per fer un donatiu :

  • Transferència bancària puntual al nostre compte corrent ES15 2100 0808 1302 0037 7372 indicant com a concepte NOM, COGNOMS I DNI.Si voleu rebut de la vostra donació, heu d’enviar còpia de comprovant bancari de la transferència a la Parròquia. Ens la podeu facilitar tant per correu ordinari, per correu electrònic a santvicenc181@arqbcn.cat ó entregar-lo personalment els dies de Despatx Parroquial ( dilluns –dimecres i divendres de 17.30h a 20 h ).
  • BIZUM DONATIVO ONG: 00687
  • Transferència bancària periòdica. Heu d’emplenar el Formulari de Donació. Una vegada omplert i signat ens ho feu arribar el Formulari (tant per correu ordinari, per correu electrònic a psantvicencsarria@arq.cat ó en mà els dies de Despatx Parroquial ( dilluns –dimecres i divendres de 17.30h a 20 h ). Al omplir el Formulari de Donació ja tenim les dades necessàries per elaborar els rebuts.
  • Xec bancari. Recordeu que el xec ha de ser nominatiu, indicant que el beneficiari es la PARROQUIA SANT VICENÇ DE SARRIA. Podeu enviar el xec per correu ordinari o entregar-lo personalment els dies de Despatx Parroquial ( dilluns –dimecres i divendres de 17.30h a 20 h ). Si voleu rebut de la vostra donació, juntament amb el xec ens heu de facilitar NOM, COGNOMS I DNI.
  • Donatiu a través del portal  https://www.donoamiiglesia.es/san/Home#!/donar/2fb6d17c-ed3e-e611-80e8-005056b101e1 només cal entrar a l’apartat “donar a mi parroquia” i introduir el codi postal de la parròquia 08034 i seleccionar Sant Vicenç de Sarrià.

Descargar els documents necessaris:
Formulari de Donació