Una persona major d’edat pot demanar la seva incorporació a l’Església i rebre els sagraments de la iniciació cristiana: baptisme, eucaristia i confirmació.

El catecumen (persona que fa aquest procés), això és qui demana fer aquest camí de trobada amb Crist, després d’una primera entrevista, iniciarà aquest itinerari amb diverses etapes formatives i ritus que l’església té previst des d’antic. Rebrà els tres sagraments, incorporant-se així plenament a l’Església, en una sola celebració en la Vetlla Pasqual, la nit en que els cristians celebrem la Resurrecció de Crist i la seva victòria sobre la mort i el pecat.

Si un adult encara no ha rebut el sagrament de la confirmació, tot i estar batejat i haver rebut la primera comunió, també pot integrar-se en un procés catecumenal per a poder ser confirmat.

Qui desitgi rebre aquests sagraments, pot adreçar-se al despatx parroquial o parlar amb els mossens perquè l’informin del camí concret a seguir.