El sagrament

La història de la salvació està tota ella amarada per la promesa de l’Esperit (“Abocaré el meu esperit damunt els teus fills, beneiré els teus plançons.” Is 32, 15. “No els giraré mai més l’esquena, perquè hauré infós el meu esperit al poble d’Israel. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà.” Ez 39, 29.).

Jesús és el qui posseix en plenitud aquest Esperit (“Aquí teniu el meu servent, que jo sostinc, el meu elegit, en qui m’he complagut. He posat damunt d’ell el meu Esperit…” Is 42,1. “L’Esperit del Senyor, Déu sobirà, reposa sobre meu…” Is 61,1.).

I, per la seva pasqua, vessa sobre nosaltres el seu esperit (“ell ha rebut del Pare l’Esperit Sant promès, i ara l’ha donat amb abundància” Ac 2, 33.). Això esdevé en la Pentecosta (Ac 2, 1-11), i sempre que es celebra aquest sagrament.

El sagrament de la Confirmació suposa la plenitud de l’Esperit que ja és rebut en el Baptisme. És l’enfortiment i la confirmació dels dons de l’Esperit.

Els dons de l’Esperit Sant

Ciència

L’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre.

Jn 14, 26


Consell

Escolta els consells, deixa’t instruir i arribaràs a ser un home assenyat.

Pr 19,20


Enteniment

Estic ben convençut que esteu plens de bondat, que posseïu un coneixement perfecte i que sou capaços d’instruir-vos els uns als altres.

Rm 15, 14


Fortalesa

Si tenim Déu amb nosaltres, qui tindrem en contra?

Rm 8,31


Pietat

Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu són fills de Déu.

Rm 8,14


Saviesa

Tota saviesa ve del Senyor i és amb ell per sempre.

Sir 1,1


Temor de Déu

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, els qui esperen en l’amor que els té.

Sl 33,18