EL PERDÓ ÉS L’ESTIL DE VIDA D’AQUELL QUI ESTIMA

            El tema del perdó prossegueix amb una pregunta que Pere dirigeix a Jesús: «Si el meu germà m’ofèn, quantes vegades l’haig de perdonar?» Jesús li va contestar amb un joc de paraules que significa “sempre”: «No et dic fins a set vegades, sinó fins a setanta vegades set»

            Es tracta aquí del pecat del meu germà «contra mi», és a dir d’allò que m’ofèn, que amb la seva maldat em fereix el cor, per exemple algú s’ofèn perquè no rep l’afecte o atenció; perquè no es reconeix el valor del que ell fa. Heus aquí llavors la pregunta per a cadascun de nosaltres «Quin és la mesura del meu perdó?»

            L’exemple de la paràbola relatada per Jesús és molt clar: «Si jo no sóc capaç de perdonar, no sóc capaç de demanar perdó». Per això «Jesús ens ensenya a resar així al Pare: “Perdoneu les nostres ofenses així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen”» Per tant quan resem el Parenostre hem d’estar units entre nosaltres i amb Jesucrist, i disposats a perdonar-nos sempre els uns als altres. Només així atraurem sobre nosaltres la misericòrdia infinita de Déu.