ELS PASSOS DE LA CORRECCIÓ FRATERNA

“Si el teu germà peca, vés a trobar-lo”. A  l’Evangeli d’avui, Jesús n’assenyala alguns passos. El primer és el més exigent: tu no pots intervenir en la vida de l’altre i tocar-lo en el més íntim. No ho pots fer en nom d’una presumpta veritat o en nom del lloc que ocupes, en nom d’una funció o d’un rol. Solament et pots atrevir a corregir-lo si la paraula germà ha pres carn i  sang dintre teu, com  afirma Jesús: “Si el teu germà peca…”. És la fraternitat real la que legitima el diàleg, el veritable, no el polític. En aquest, ja ho sabem, només es mesuren les forces. En el diàleg evangèlic, per contra,  es mesuren les sinceritats. Segon pas: després d’haver interrogat el cor, vés a trobar-lo i parla.  Ets tu, doncs el qui has de fer  el primer pas. No et cloguis en un silenci hostil, no et facis l’ofès . Sigues tu qui t’avances a reprendre la relació., lluny de les escenes, discretament, en el cor de la vida: és ací, sobre la base elemental de la relació jo-tu. Si t’escolta hauràs guanyat el teu germà. Verb magnífic: guanyar un germà. El germà és un guany, un tresor per tu, per l’Església, i per el món. Després segueixen, si és precís, aquests passos ulteriors:  pren amb tu una o dues persones com  a testimonis, i en tot cas parla’n a la comunitat. I  si després de tot això no escolta que sigui per a tu un pagà, un publicà. Aleshores, ¿significa que  l’has de tractar com un que mereix marginar, com un exclòs? No. Amb ell et comportaràs com ha fet Jesús, que seu a taula amb els publicans per anunciar la bona notícia de la tendresa d’un Déu que s’inclina sobre cada un dels seus fills. Déu és un vent de comunió que ens empeny els uns vers els altres. L’Evangeli ens ensenya a pensar en termes de “nosaltres”! Entre tu i jo hi ha un tercer, el nom del qual és Amor. És entre nosaltres amb una condició, que estem reunits en el seu nom, no per interès, no per casualitat, sinó veritablement en el seu nom: estimant els que Ell estimava, preferint aquells que ell preferia ! I fent camí amb ells.