EL COR DE LA PASSIÓ DE CRIST ÉS L’AMOR, NO LA VIOLÈNCIA DELS PODERS DEL MÓN

 La celebració del Diumenge de Rams proposa a la nostra contemplació dos esdeveniments estretament lligats: l’entrada de Jesús a Jerusalem i la seva Passió. El drama de la seva Passió ens porta a veure el Fill de Déu humiliat,  escarnit i clavat a la creu per nosaltres. És el portal del Trídu Pasqual. Des del Dijous Sant fins a la Vetlla Pasqual serem convidats a viure el cor de la nostra fe: el Misteri Pasqual de la nostra salvació. La litúrgia d’ aquests dies ens acompanya i invita a fer l’experiència del triomf de Crist en la seva Resurrecció: de la vida sobre la mort, de la gràcia sobre el pecat, d’una festa de joia en la comunió amb el Senyor, la qual té l’empremta d’eternitat.

No perdem l’oportunitat, la gràcia immensa,  de viure aquest moment privilegiat de la nostra fe. En un món marcat per la cultura de l’efímer i de la mort és més urgent que mai que retrobem el sentit de les celebracions litúrgiques d’aquests dies sants.