ADVENT, ESPERA ACTIVA

 El temps d’Advent que avui hem iniciat és un temps d’espera, però d’una espera activa. Esperem la vinguda de Jesús, el seu naixement enmig nostre, i en cadascú de nosaltres.

Les lectures que hem escoltat ens conviden a viure en aquesta actitud, per això volem estar a punt i vetllar perquè sabem que Ell ve i es fa present contínuament a la nostra vida ordinària, la de cada coronadia, per estar amb nosaltres i ajudar-nos a ser tal com Déu voldria que fóssim i, per tant, a construir un món que sigui cada vegada més aquell paradís que Déu havia volgut des de la creació. Les bones obres ajuden a que Ell es faci present. Al mateix temps la seva presència ha de fer que cresquem en aquestes bones obres. Les bones obres les explica Isaïes en la primera lectura. Hem d’ajudar a “posar pau entre les nacions” i arreu, cal que “es forgin relles de les espases i falçs de les llances”; així “caminar a la llum del Senyor”. Cal –en frase de Pau, a l’altra lectura- que maldem per “comportar-nos dignament com a ple dia”.