Mantingueu la llum de l’amor encès!!

 L’Evangeli d’avui és una cèlebre paraula, que parla de deu joves convidades a una festa de noces, símbol del Regne dels cels, de la vida eterna (Mt 25,1-13). És una imatge feliç, amb la qual no obstant això Jesús ensenya una veritat que ens fa qüestionar-nos; de fet, d’aquelles deu noies: cinc entren a la festa, perquè, a l’arribada de l’espòs, tenen oli per encendre els seus llums; mentre que les altres cinc es queden fora, perquè, ximples, no han portat oli. Què representa aquest ‘oli’, indispensable per ser admesos al banquet nupcial? Sant Agustí (cfr Discursos 93, 4) i altres autors antics llegeixen en ell un símbol de l’amor, que no es pot comprar, però es rep com a regal, es conserva en la intimitat i es practica en les obres. Veritable saviesa és aprofitar la vida mortal per realitzar obres de misericòrdia, perquè, després de la mort, això ja no serà possible. Quan ens despertin per al judici final, aquest es basarà en l’amor practicat en la vida terrena (cfr Mt 25,31-46). I aquest amor és do de Crist, infós en nosaltres per l’Esperit Sant. Qui creu en Déu-Amor porta en si una esperança invencible, com un llum amb la qual travessar la nit més enllà de la mort, i arribar a la gran festa de la vida.