TOC D’ALERTA

En la litúrgia de la Paraula piquen fort contra els mals sacerdots o mestres de la llei. És un toc d’alerta que Jesús fa a aquelles persones “importants” de la comunitat que s’aprofiten del seu càrrec o estatus per “escombrar cap a casa”, és a dir en benefici propi i no dels altres. Certament que és un mal que passa en la societat i també dins la nostra Església. Quan hom té un càrrec, en aquest cas, dins l’Església, sigui ministre ordenat o laic, l’ha d’exercir com una diaconia, és a dir, com un servei a la comunitat, mai com un benefici o un títol a exhibir. Jesús mateix ens ha dit en una altra ocasió que si el Mestre i el Senyor ha rentat els peus als deixebles, molt més els altres ho han de fer. Per tant, hem d’estar alerta tots plegats per no caure en aquest parany de l’exhibició de suposats càrrecs o honors dins l’Església.