CONVIDATS PEL SENYOR

Jesús en l’Evangeli ens parla de la resposta que es dóna a la invitació de Déu –representat per un rei- a participar en el seu banquet. Déu ens convida a cadascú “tinc preparat el banquet, he matat vedells…, tot està punt”.  En la paràbola de la setmana passada –els vinyaters- s’exigia alguna cosa. Aquí en canvi, gens s’exigeix s’ofereix tot. Podem veure  la resposta lliure de l’home: però no puc, estic molt ocupat, no tinc temps, ho sento, aquesta és la resposta que moltes persones responen a la invitació d’aquest banquet.

El rei no es desanima, i mana als seus criats a convidar a moltes altres persones, veiem que no frena la seva generositat. Els criats reuneixen a tots els que troben, pobres, malalts.., i la sala s’omple: la bondat del rei no té límits, i a tots se’ls dóna la possibilitat de respondre a la seva trucada. Però hi ha una condició per quedar-se en aquest banquet de noces: portar el vestit nupcial. Què és aquest vestit nupcial? Aquest comensal respon a la invitació de Déu a participar en el seu banquet, té, en certa manera, la fe que li ha obert la porta de la sala, però li falta alguna cosa essencial: el vestit nupcial, que és la caritat, l’amor.

Tots estem convidats a ser comensals del Senyor, a entrar amb la fe en el seu banquet, però hem de portar i custodiar el vestit nupcial, la caritat, viure un profund amor a Déu i al proïsme.