LA MONEDA DE DÉU ÉS LA HUMANITAT

Jesús respon amb un sorprenent realisme polític a la pregunta dels fariseus. El tribut al César s’ha de pagar, perquè la imatge de la moneda és seva; però l’home, tot home, porta en si mateix una altra imatge, la de Déu i, per tant, a Ell, i només a Ell, cadascun deu la seva existència. Els Pares de l’Església escriuen “la imatge de Déu no està impresa en l’or, sinó en el gènere humà. La moneda del César és or, la de Déu és la humanitat…Per tant, dóna la teva riquesa material al César, però reserva a Déu la innocència única de la teva consciència, on es contempla a Déu…El César en efecte, ha imprès la seva imatge en cada moneda, però Déu ha escollit a l’home, que ell ha creat, per reflectir la seva glòria”

Avui, celebrem la Jornada Mundial de les Missions (DOMUND), on estem cridats a convidar als qui ens envolten a una trobada personal amb Jesús. Aprenguem de la Mare de Déu que no va tenir por de respondre “SÍ” a la Paraula del Senyor i, després d’haver-la concebut en el seu si, es va posar en camí plena d’esperança i alegria. Que ella sigui sempre el nostre model i la nostra guia.