LA LLEI DIVINA ES RESUMEIX EN L’AMOR

La Paraula del Senyor, que acaba de ressonar a l’Evangeli, ens ha recordat que tota la llei divina es resumeix en l’amor. L’evangelista sant Mateu narra que els fariseus, després que Jesús respongués als saduceus deixant-los sense paraules, es van reunir per posar-lo a prova (cf. 22, 34-35). Un d’aquests interlocutors, un doctor de la llei, li va preguntar: «Mestre, quin és el manament principal de la llei?» (v. 36). A aquesta pregunta, decididament insidiosa, Jesús respon amb total senzillesa: «Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima, amb tota la teva ment. Aquest manament és el principal i primer» (vv. 37-38). De fet, l’exigència principal per a cadascun de nosaltres és que Déu estigui present en la nostra vida. Com diu l’Escriptura, ell ha de penetrar tots els estrats del nostre ésser i omplir-los completament: el cor ha de saber d’ell i deixar-se tocar per ell; i igualment l’ànima, les energies del nostre voler i decidir, com també la intel·ligència i el pensament. És poder dir, com sant Pau: «No sóc jo el que viu, és Crist que viu en mi» (Ga 2, 20).

Immediatament després, Jesús afegeix alguna cosa que, en veritat, no havia preguntat el doctor de la llei: «El segon és semblant a ell: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix» (v. 39). En declarar que el segon manament és semblant al primer, Jesús dóna a entendre que la caritat cap al proïsme és tan important com l’amor a Déu. De fet, el signe visible que el cristià pot mostrar per testimoniar al món l’amor a Déu és  l’amor als germans.