La Parròquia de St. Vicenç de Sarrià ha obert una campanya de mecenatge per cobrir les despeses de la fase final de conservació-restauració del retaule de la Mare de Déu del Roser que durà a terme l’empresa ProArtis.

L’import total de la Intervenció és de 38.115€ IVA inclòs

Seguint la tradició, la Festa Major de Sarrià s’inicia amb una ofrena floral al retaule del Roser que és ja un Bé Cultural no només dins l’àmbit de la parròquia sinó també dins la història i cultura patrimonial del barri de Sarrià. Per aquest motiu es fa una crida al conjunt de Sarrianencs, Ajuntament i entitats del barri, per que col·laborin en l’adequada conservació d’aquest bé cultural.

Des d’un inici, el Departament d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona ha recolzat la restauració tractant-se d’un dels retaules més importants de l’artífex Agustí Pujol representant destacat dels inicis del barroc català.

Segons Joan RamonTriadó, Catedràtic d’Història de l’Art de la UB, “un dels escultors més importants de Catalunya i introductor del nou llenguatge barroc fou Agustí Pujol que esdevingué l’artista més important i alhora més innovador del nou llenguatge barroc i iniciador d’una manera escultòrica que va tenir continuïtat “

“Agustí Pujol realitzà el projecte de Sarrià ( 1617) on col·laborà el fuster Sebastià Carbonell i la policromia fou de Joan Basi (…) és per a nosaltres una de les millors obres en talla de relleu…”

Si voleu ser el nostre mecenes per ajudar a cobrir les despeses de la restauració podeu fer:

Una transferencia al compte de “la Caixa” ES65 2100.0808.18.0200824173.

Moltes gràcies